ریاست شورای شهر:

   مهندس رضا ابوالحسنی

آقای رضا ابوالحسنی، رئیس شورای اسلامی شهر کشکوئیه رفسنجان
آقای رضا ابوالحسنی، رئیس شورای اسلامی شهر کشکوئیه رفسنجان

نائب رئیس شورای شهر:

   مهندس مهدی خلیلی نژاد

 

اعضای شورای شهر:

   مهندس محمدرضا رشیدی 

   مهندس علی کا رگر برزی

   حجت الاسلام شیخ حسن نظری

 

مسئول دبیرخانه شورای اسلامی شهر:

   آقای احمد رکن الدینی